Jeg maler – mest med acryl, men også med olie – akvarel. Inspirationen finder jeg i det, jeg ser – landskaber, fra horisont til detalje – fra virkelighed til fantasi. Steder, hvor man kan være, opleve, genkende eller drømme sig til. Jeg har altid været optaget af landskabet, dets linjer, former, kontraster, dybder – men mest farverne.

 

 

I mit billedarbejde forsøger jeg at give udtryk for oplevelsen – stemningen – at bearbejde ydre og indre syn - i en stadig dialog mellem mine billeder og mig – og forhåbentlig med de, der ser mine billeder. Især oplevelser fra de nordiske landskaber – Færøerne – sætter sig spor i mine billeder – direkte eller som stemninger, der kan rumme både harmoni og dramatik. Jeg ønsker, at man får lyst til at gå ind i billedernes univers og måske genkende egne oplevelser – verdener – forestillinger. At meddele sig – det, jeg har set/ oplevet i virkeligheden eller i fantasien – er vigtig for mig. Jeg vil gerne fortælle en ”historie” - det, jeg har på hjerte kan jeg bedst fortælle gennem farverne.

 

At lytte til musik giver inspiration, hvor jeg ønsker at fastholde stemningen i farver og former. Musikoplevelsen viser sig ofte som rene farve-form-fantasier, men også med mindelser om landskaber.

 

Især mine collager afspejler en anden af mine inspirationsgrundlag. Jeg fascineres af forskellige materialers beskaffenhed. Materialer, der måske er påvirket af vind og vejr, som repræsenterer et tidsforløb – ”det smukke forfald”. At skabe nyt af brugt, af noget der var, men ikke mere er. Min lyst til at undersøge muligheder indenfor farve og materialer har i årenes løb resulteret i arbejde og med forskellige materialer: - glas, stof, træ, pap/papir, foto - og ofte en blanding af flere materialer.

 

Jeg har uddannet mig følgende steder:

Elev hos maleren K.A. Borchsenius, 1959-60
Praktisk-pædagogisk formningslæreruddannelse, 
Holbæk Seminarium, 1986-87
Eksperimenterende billedfremstilling, årskursus,
Danmarks Lærerhøjskole, 1988
Jagtvejens Billedskole, 1991
Liniefagseksamen, Billedkunst,
Holbæk Seminarium, 1996-97
Kunsthøjskolen i Holbæk, 
Langelands Kunsthøjskole
Vallekilde Højskole
Maleri: Gerda Swane 
Akvarel: Ulla Fredsøe

 

Jeg har arbejdet professionelt med billeder indenfor: 

Mange års billedundervisning af børn, unge, voksne på billedskole, daghøjskoler, højskoler, kurser. 
Etablering af og undervisning på ”Billedskolen i Svinninge”.
Illustrationsopgaver i forbindelse med undervisningsmaterialer for børn og voksne.

Jeg er medlem af VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.
www.vak-kunstvaerksteder.dk

Literatur: "101 Kunstnere" 2018